top of page
תמונת דוח כלכלת ירושלים.png

דוח כלכלת ירושלים: הדרך לשגשוג

גשרי הכלכלה

הספר דן בשינוי התפיסה המרתק שקורה במזרח התיכון בשנים האחרונות: הכלכלה מעצבת יותר ויותר את מה שקורה במזרח התיכון ופותחת הזדמנויות חדשות לקשרים בין ישראל למדינות שבעבר נמנעו מקשרים עימה.  

הספר מתאר בשפה נגישה ומרתקת מה כבר קרה בהקשר הקשרים הכלכליים בין ישראל למדינות האזור, מה קורה היום, ומה עשוי לקרות עם קצת תעוזה ותושיה ישראלית.

 

שאלות שעליהן הספר עונה, למשל:

- מה ההשפעה האמיתית של הסכמי אברהם?

- כיצד הכלכלה מגדירה מחדש את מערכת הבריתות האזורית?

- מה התפקיד שמשחקת הכלכלה בסכסוך הישראלי-פלסטיני?

- האם סעודיה תצטרף להסכמי אברהם?

- האם קשרים כלכליים אפשריים עם מדינות אויב?

3532f7af-8d43-413a-9638-936a353272a7_edited.jpg
bottom of page